Ads 468x60px

Friday

@Brononderzoek/waarheidsvinding TOP-functionaris AIVD


Naar aanleiding van de vele namen die Samson in onze gesprekken liet vallen en de gegevens die hij uitgebreid met mij deelde (ik hoefde vaak niet eens iets te vragen) ben ik eens gaan bellen met die personen.

Ter bescherming van enkele functionarissen en collega's zal ik hier geen namen noemen, zij weten zelf over wie ik het heb als ze dit lezen.

Wat ik kan zeggen, is dat zowel mijn contacten en de door Samson genoemde personen allen, ik herhaal allen, hebben bevestigd de man te kennen, maar niet als voormalig of huidig lid van de AIVD. Ook betrokken stichtingen (uit het boek en aanwezig bij de bijeenkomst zaterdag bij Genova thuis) hebben bij hun contacten bij politie en recherche en AIVD navraag gedaan over deze Richard Carl Samson-Dimov. Zij ontvingen dezelfde informatie.

Beweringen, leugens en beloftes

De heer Samson heeft het volgende verklaard ten overstaan van meer dan 10 aanwezigen:

    Hij is een oud-AIVD'er, topfunctionaris A5 status
    Hij heeft met de Mossad naar de black box gezocht op de plek van de Bijlmerramp
    Hij heeft undercover onderzoek gedaan als AIVD'er naar het pedofielennetwerk waar ook J.Demmink aan gelinkt wordt
    Hij zou leiding gegeven hebben over Paul Herrie, de AIVD'er die laatst bij P&W zijn verhaal deed
    Hij heeft thuis de rolodex liggen, waar hij naar vernoemd is
    Hij heeft hard bewijs (telefoontap) dat Demmink op het IJsselmeer een dood (misbruikt) jongetje heeft laten zinken vanaf een boot door zijn dienst
    Hij zegt dat vele BN'ers en hooggeplaatste ambtenaren verbonden zijn aan / deelnemen in een zeer wijd netwerk van zeer jonge kinderen, vooral jongetjes, onder andere uit Bulgarije
    Hij zegt dat ook Robert M in dat netwerk zit (zijn naam viel regelmatig)

    Hij heeft enkele maanden in coma gelegen, is nu terminaal ziek, heeft nog maar een jaar te leven
    Hij is gedeeltelijk verlamd
    Hij heeft diabetes
    Hij gebruikt dagelijks 200 gr morphine en lyreca tegen de pijn, waarvoor hij toestemming heeft moeten vragen om zoveel te mogen nemen

    Hij heeft 38.000 euro weg te geven aan een platform of stichting die zich bezig houdt met mensenhandelslachtoffers
    Hij kan 8 ton euro loskrijgen uit Europese gelden om een platform op te richten voor stichtingen die zich bezig houden met slachtoffers van mensenhandel

In telefonische contacten na onze ontmoeting bleef hij hameren op zijn ziekte(s) en terminale toestand. Van oplichters is het algemeen bekend (kijk maar eens naar het programma Opgelicht! op Nederland1) dat zij een terminale ziekte opgeven om (op voorhand) medelijden te kweken bij slachtoffers.

Na de bijeenkomst gaf hij regelmatig aan nog steeds contact te hebben met 'de dienst', waarbij hij zei Genova te laten oppakken, screenen, vast te zetten en meer omdat zij hem genoemd had in haar blog en het boek. Later keerde hij zich tegen Jacques Smits, die samen met mij onderzoek naar hem deed, en zou ook hem laten doorlichten. Later gaf hij aan dat Jacques een dik dossier had bij 'de dienst' met vooral veel oplichting en wetsovertredingen. Gelukkig was ik 'cleared' en zouden we door kunnen gaan met het schrijven van zijn memoires, zoals we dat hadden afgesproken. Als het samen schrijven van het boek goed zou gaan, mocht ik ook zijn Rolodex hebben. Want als auteur en journalist zou ik er na zijn dood meer aan hebben dan hij.

Wat betreft het geld is het logisch dat hij achter subsidies aan zit met de hoeveelheid schulden en schuldeisers die hij aan zijn broek heeft hangen. In telefonisch contact met Jacques Smits zegde hij Jacques toe dat 1 van de 8 ton subsidie voor het op te richten platform voor hem was. Jacques zou namelijk plaatsnemen in het bestuur van het op te richten platform. Een vreemde vorm van met geld omgaan, mijns inziens, als het gaat om voorlichting, onderzoek, publicaties etc in het belang van slachtoffers van mensenhandel.

Dat platform kwam overigens ook van Samson en werd voorgesteld tijdens de bijeenkomst. Die bijeenkomst was door Genova georganiseerd om een zwartboek te maken (reeds aangekondigd in haar boek) en een burgerinitiatief tegen mensenhandel. Aanwezig waren verscheidene afgevaardigden van stichtingen die zich dus bezighouden met slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Terwijl iedereen enthousiast werd voor alle drie de voorstellen, deed Samson voorkomen alsof een anonieme donor 38.000 euro zou bijdragen aan het platform als startkapitaal, om vervolgens stichting StoploverboysNu datzelfde bedrag ook toe te zeggen.

Samson zegt dat een hooggeplaatste functionaris van de Nationale Recherche de voorkeur heeft voor een burgernet (informerend aan politie) in plaats van een platform van stichtingen die zich met mensenhandelslachtoffers bezig houdt. In mijn gesprek met betreffende functionaris kreeg ik niet de indruk dat deze op de hoogte was van het idee van een burgernet of platform.

Na een beetje onderzoek blijkt dat alle details waar Samson mee aankomt zetten betreffende het pedonetwerk, Demmink, Poot, de rolodex, etc allemaal terug te vinden is op internet. Niets van wat hij me vertelde, kon ik niet terug vinden op het web. Behalve misschien de opmerking: "Vele BN'ers en hoge functionarissen zijn betrokken bij het pedonetwerk. Een directeur van een grote bank vertelde me dat hij het heerlijk vond om het geluid te horen van een knappend  jongenskutje dat voor de eerste keer gepenetreerd wordt."  Hij wist ook te vertellen voor hoeveel geld er op welk plein in Den Haag jongetjes te huur zijn.

De heer Samson (zelf nog net geen 60) is in 2003 getrouwd met een destijds 23 jarige Bulgaarse jongen. Gezien bovenstaande opmerkingen, verwijzingen naar het pedonetwerk en zijn partnerkeuze heb ik via een collega onderzoeksjournalist een Bulgaarse collega gevraagd e.e.a na te gaan. Ook Jacques Smits heeft een collega Private Investigator ingeschakeld in Bulgarije om de heren en eventuele netwerken te traceren.

Hulp

Ik heb dit onderzoek niet alleen gedaan. Alle betrokkenen die op die middag bijeen waren en de verhalen van Richard Carl Samson-Dimov hebben aangehoord, hebben op hun manier mee gewerkt aan dit onderzoek. Vooral Jacques Smits heeft met zijn onderzoek het mijne kunnen aanvullen en andersom. Samen hebben we een dossier samengesteld over deze man en anderen geactiveerd om verder te zoeken.

Niemand die hier aan meegewerkt heeft, krijgt een vergoeding in welke vorm dan ook. Allen zijn gedreven door een gevoel van onrecht en bescherming van (vaak minderjarige) slachtoffers. Ik wil hen dan ook bedanken voor de samenwerking en wens hen veel sterkte toe in het bestrijden van mensenhandel.

0 comments:

Post a Comment